Xe đạp điện phong lý

GIỚI THIỆU

Cơ sở vật chất

 

TẠI LỚP HỌC

Một lớp học cảm ứng học tập vui vẻ và tích cực!

Sự kiện trong lớp học <Ultra Kids Party>

Vào ngày 10 tháng 11 năm 2019, chúng tôi đã tổ chức Ultra Kids Party với tất cả mọi người trên sân khấu Touch U!

Mở đầu là thông báo về giải thưởng lớn của video cảm ứng đã được tuyển chọn trước!

Tiếp sức tính nhẩm chớp nhoáng chống lại các đội!

Tính nhẩm cùng mọi người ♪ Good Don! Ai là người chiến thắng?