Xe đạp điện phong lý

Chương trình học

Cảm nhận về chương trình

Cảm nhận của học viên

pupils1

Em đã làm thuần thục phép tính chia Sayaka (6 tuổi)

pupils1

Học toán Sorotouch rất vui. Em sẽ luyện tập thật nhiều! Kei (7 tuổi)

pupils1

Bây giờ em đã có thể giải những bài toán khó Mako (7 tuổi)

pupils1

Giờ học toán Sorotouch rất vui! Con rất thích các con số và phép tính. Kai (9 tuổi)

pupils1

Con rất vui vì mình đã có thể làm được những phép tính dài và khó. Gaku (6 tuổi )

pupils1

Mỗi ngày, con đều luyện tập với Sorotouch như một thói quen! Hana (8 tuổi)